Persoonlijke Werkwijze

Van ons mag u heel wat verwachten: niet in het minst een professioneel onthaal en een luisterend oor, gericht op een (persoonlijke) evaluatie van uw voedings- en eetgewoonten. Op het persoonlijke aspect van de aanpak wordt bovendien echt gehamerd, op die manier kunnen wij een behandeling uitwerken die zeer nauw aansluit bij uw behoeften.

Alles wordt in gang gezet door middel van een voedingsanamnese, op basis hiervan wordt een dieet opgesteld. Deze werkwijze hanteren we voornamelijk om een vertrekpunt te hebben, een basis. Bepaalde problemen of voedingseisen van de patiënt zorgen ervoor dat dergelijk basisschema kan worden aangepast of aangevuld.

Daar wij erg gebrand zijn op het geven van professioneel advies hanteren wij enkele vuistregels. Zo wordt advies nooit verstrekt zonder vooraf eens te peilen naar de voorgeschiedenis of historiek van een patiënt. De reden hiervoor is voor de hand liggend, een bepaalde voorgeschiedenis kan er namelijk voor zorgen dat het advies ietwat bijgestuurd dient te worden. Uiteraard zijn en blijven de doelstellingen allesbepalend. Tijdens gesprekken zullen zowel voorgeschiedenis als doelstelling uiteraard uitgebreid aan bod komen. Het werkveld van onze diëtisten is vrij omvangrijk, de diëtisten geven onder meer voedingsadviezen bij:

  • gewichtsbehoud en gewichtsproblemen
  • moeilijke spijsvertering
  • zwangerschap en borstvoeding
  • sportbeoefening
  • vegetarisme
  • diabetes en gestoorde glycemie
  • hart- en vaatziekten
  • eetstoornissen

De klemtoon tijdens de begeleiding zelf ligt op het onderhouden van een aangename sfeer. Wederzijds enthousiasme en respect daar streeft het diëtistenteam ten volle naar. Samen wordt er actie ondernomen, de spreuk luidt niet voor niets als volgt: The only distance between your dreams and reality is called action.