Artsen

Verwijzen

Voor verwijzing naar onze diëtistenpraktijk kan u gebruik maken van onze doktersverwijsbrief.

Diabetespas en zorgtrajecten

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.

Wat moet de huisarts doen?

De huisarts moet:

  • de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren
  • de klinische en biologische gegevens van de patiënt in het dossier registreren, zoals beschreven in het zorgprotocol
  • doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de evidence based (EBM) aanbevelingen voor goede praktijkvoering
  • de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.

Terugbetaling door mutualiteiten

Alle diëtisten zijn erkende diëtisten door het RIZIV. Alle mutualiteiten voorzien een terugbetaling , voor ieder ziekenfonds gelden andere voorwaarden.